Kontakty

Víš kdy a jak říct dost? Poznej svojí hranici.

Cílem je být spokojený ve svém životě, poznat sám sebe a dokázat změnit co změnit chci.

Prostřednictvím poradny můžete zadat anonymně jakýkoli dotaz týkající se nelátkových závislostí (gambling, sázení, hazard, závislost na PC atd.).

Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v zařízení PNZ Prevent 99. Odborným garantem poradny je Mgr. Jiří Koreš, vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT99 z.ú.

Na stránce Chci někomu pomoci, se dozvíte jak se k závislému chovat, můžete se otestovat a zjistíte, co Vás čeká, pokud k nám přijdete osobně.

Jak se zeptat?

Zde i na ostatních stránkách dole naleznete formulář, kam dotaz vepíšete. Uveďte i Vaši přezdívku či jméno. Dotaz formulujte jasně a pokud možno co nejkonkrétněji. Dotaz zodpovíme zpravidla do týdne, nejpozději do deseti dnů. Odpověď ani dotaz nikde nezveřejňujeme.

Všichni pracovníci se řídí Etickým kodexem pracovníků v adiktologii.

Kdo vám odpovídá?

Mgr. Jiří Koreš

Adiktolog, vystudoval TF JČU – etiku a sociální práci, je certifikovaný terapeut integrované psychoterapie, v oblasti závislostí pracuje od roku 2001.

Mgr. Jana Hamhalterová

Vystudovala sociální práci na Zdravotně sociální fakultě JU. V poradně pracuje od roku 2019. Zaměřuje se na internetové, finanční a individuální poradenství.

Bc. Martin Zajíček

Vystudoval TF JČU - obor sociální a charitativní práce. V oblasti závislostí pracuje od roku 2008. V Poradně pro nelátkové závislosti se specializuje na individuální poradenství.

Mgr. Lenka Mašková

Vystudovala sociální práci na Jihočeské univerzitě, má 5 letý psychoterapeutický výcvik SUR, v oblasti závislostí pracuje od roku 2013.

Promluvme si o tom, nenecháme Vás v tom samotné.

Zadávání i zpracování dotazu, který do poradny zašlete, je bezplatné. Po příchodu dotazu Vás evidujeme pod přezdívkou, kterou uvedete, nebo pod emailovou adresou. V textu Vás oslovujeme dle jména ve vašem dotazu, nebo dle uvedené přezdívky. Dotazy a odpovědi nejsou prezentovány na webu a jsou shromažďovány výhradně za účelem poskytování adiktologické péče a zprostředkování navazujících služeb. Přístup k nim mají pouze pracovníci poradny, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Dotazy a odpovědi jsou uchovávány v zabezpečeném PC a uzamčené kartotéce. Odesláním dotazu a naší následnou odpovědí souhlasíte s poskytováním péče a navazujete ústní smlouvu o poskytování služby. Poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů je dobrovolné a  jejich platnost nebudeme nijak ověřovat. Jmenovité informace, které nám svěříte, jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez Vašeho souhlasu či bez Vašeho vědomí (jestliže je poradna povinna je poskytnout).

Otevírací / provozní doba:

České Budějovice

Po: 10:30–13:00
Út: 8:00–20:00
St: 7:30–15:30
Čt: 8:00–19:00
: 7:30–11:30, 14:00–16:00

Boršov

Každý první čtvrtek v měsíci je služba poskytována také na adrese U zámečku 196, Boršov (12:00 – 14:30)

Osobní schůzku je vhodné domluvit předem telefonicky (720 960 314), nebo emailem (pnz@prevent99.cz).

Dvakrát do měsíce probíhá ve čtvrtek terapeutická skupina pro registrované klienty.

Případné změny a omezení otevírací doby můžete sledovat na webu PNZ Prevent.

Nebo nás navštivte:

Poradna pro nelátkové závislosti
PREVENT 99 z. ú.
Novohradská 1452/1 (3. patro, dveře č. 303)
370 01 České Budějovice

Tel.: 720 960 314
Email: pnz@prevent99.cz

Možnost parkování je před budovou poradny.