Top
 

Kontakty

Víš kdy a jak říct dost? Poznej svojí hranici.

Cílem je být spokojený ve svém životě, poznat sám sebe a dokázat změnit co změnit chci.

Mgr. Jiří Koreš
vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT 99
Novohradská 1452/1
370 01 České Budějovice
Tel.: 776 432 767
e-mail: pnz@prevent99.cz

Pro objednání volejte 720 960 314

Promluvme si o tom, nenecháme Vás v tom samotné.

Zadávání i zpracování dotazu, který do poradny zašlete, je bezplatné. Po příchodu dotazu Vás evidujeme pod přezdívkou, kterou uvedete, nebo pod emailovou adresou. V textu Vás oslovujeme dle jména ve vašem dotazu, nebo dle uvedené přezdívky. Dotazy a odpovědi nejsou prezentovány na webu a jsou shromažďovány výhradně za účelem poskytování adiktologické péče a zprostředkování navazujících služeb. Přístup k nim mají pouze pracovníci poradny, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Dotazy a odpovědi jsou uchovávány v zabezpečeném PC a uzamčené kartotéce. Odesláním dotazu a naší následnou odpovědí souhlasíte s poskytováním péče a navazujete ústní smlouvu o poskytování služby. Poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů je dobrovolné a jejich platnost nebudeme nijak ověřovat. Jmenovité informace, které nám svěříte, jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez Vašeho souhlasu či bez Vašeho vědomí (jestliže je poradna povinna je poskytnout).

Otevírací / provozní doba:

Po: 9:00 – 17:00

Út: 9:00 – 19:00

St: 9:00 – 17:00

Čt: 11:00 – 19:00

Pá: 9:00 – 15:00

Konzultaci je možné dojednat i individuálně v jiných časech, v pracovním týdnu na telefonním čísle 720 960 314 nebo prostřednictvím emailu pnz@prevent99.cz

Třikrát do měsíce je ve čtvrtek od 17:30 do 19:00 terapeutická skupina pro registrované klienty.

Prostřednictvím poradny můžete zadat anonymně jakýkoli dotaz týkající se nelátkových závislostí (gambling, sázení, hazard, závislost na PC atd.). Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v zařízení PNZ Prevent 99.

Na stránce Chci někomu pomoci, se dozvíte jak se k závislému chovat, můžete se otestovat a zjistíte, co Vás čeká, pokud k nám přijdete osobně.

Odborným garantem poradny je Mgr. Jiří Koreš, vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT99 z.ú.

Jak se zeptat?

V sekci Kontakty i na ostatních stránkách dole naleznete formulář, kam dotaz vepíšete. Uveďte i Vaši přezdívku či jméno. Dotaz formulujte jasně a pokud možno co nejkonkrétněji. Dotaz zodpovíme zpravidla do týdne, nejpozději do deseti dnů. Odpověď ani dotaz nikde nezveřejňujeme.

Všichni pracovníci se řídí Etickým kodexem pracovníků v adiktologii.

Kdo vám odpovídá?

Mgr. Jiří Koreš – Adiktolog, psychoterapeut, sociální pracovník. V oblasti závislostí pracuje 16 let, nejprve v kontaktních centrech, poté hlavně jako terapeut a vedoucí doléčovacího centra. V posledních letech se intenzivně věnuje problematice hazardu a to zejména jako vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti, kterou spoluzakládal. Je ženatý, má dvě dcery, zajímá se o literaturu, psaní a hudbu.

Bc. Jana Hamhalterová – studovala obor Sociální práce ve veřejné správě na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, kde nadále pokračuje v navazujícím studiu v oboru Management sociální práce v organizacích. V poradně se zaměřuje na finanční/dluhové a internetové poradenství.

Bc. Martin Zajíček – absolvent sociální a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Od roku 2008 pracuje v adiktologických službách. Nejprve v terénním programu Jihočeský streetwork Prevent a v Kontaktním centru Prevent Strakonice a Prachatice. Od roku 2019 působí v Adiktologické poradně Prevent v Prachaticích. V roce 2020 nastoupil do Poradny pro nelátkové závislosti.

Nebo nás navštivte:

Poradna pro nelátkové závislosti

PREVENT 99 z.ú

Novohradská 1452/1,

370 01 České Budějovice

[/eltd_elements_holder_item][/eltd_elements_holder]