Hraní videoher

Co je hraní / gaming?

Laicky a zjednodušeně závislost na videohrách, odborně pak Gameing disorder je uznaná WHO jako duševní choroba. Jedná se o hraní videoher (PC, NTB, tablet, konzole, mobil…) v takové míře, že tato činnost přináší hráči negativní důsledky v oblasti duševního a tělesného zdraví či mezilidských vztahů.

Stejně tak, jako u ostatních závislostí, ji lze charakterizovat opakovanou touhou hrát i přes skutečnost, že mi hraní přináší potíže, zvyšováním tolerance (času u PC), zaujetím pro hru, či zanedbáváním ostatních povinností.

V rámci našich stránek zahrnujeme do této oblasti také problémové užívání sociálních sítí (závislost na sociálních sítích) a jiné závislostní chování spojené s využitím digitálních technologii a internetu (závislost na počítačových hrách). Hráčství se charakterizuje jako jednání, které vyžaduje určitou investici s vidinou zisku na základě nejistého výdělku.

Příběh, který se stal

skupina-1

Chtěl jsem být nejlepší

Ze začátku to vypadalo celkem nevinně, občas jsem si zahrál hry, měl jsem na to dost času a svět fantazie mě baví. Vždy jsem byl tak trochu sám za sebe, mezi lidma se necítim moc dobře, mám pocit že se nemůžu vyjádřit, pak mám na sebe vztek. Atletika byla pro tohle ideální, sám za sebe, soustředit se jen na výkon, vybít to napětí. Pak přišel úraz a byl jsem půl roku mimo hru, nevěděl jsem co dělat a tak jsem se vrátil k počítačovým hrám, ke kterým jsem utíkal už na základce, s lidma jsem se bavil jen na chatu a měl jsem klid. Úplně mě to pohltilo. Když přišel čas vrátit se do oddílu, zjistil jsem, že je vše jinak. Na mém místě favorita byl jiný kluk a Klára, moje holka, mě furt tlačila do výkonů, ani trochu mě nepodpořila…

Tak jsem se vrátil k hrám, tam jsem měl klid, nikdo po mě nic nechtěl, máma s tátou se stejně furt hádali a tak si mě nikdo nevšímal. Tak jako v atletice, chtěl jsem být i v hrách nejlepší, všem jim to ukázat. Dali jsme dohromady partu na Steamu, a trávili ve hře co nejvíc času abychom byli úspěšní. Ale já jim nestíhal, potřeboval jsem novej komp, dokupovat vybavení ve hře a tak. Bylo mi to všechno jedno, takže když došli peníze, bral jsem kartu mámě. Šlo to takhle asi dva měsíce, pak jednou přiběhla do pokoje, byla hrozně rozčílená. Proč se o mě najednou stará, když předtím neměla čas. Nemám chuť se s ní bavit, obzvlášť po tom co mi sebrala počítač. Něco vymyslím, ale doma ani ve škole mě už neuvidí…

… snad něco vymyslím.

Jak poznat, že už je to za hranicí?

Zkuste si vyhodnotit tento test, který diagnostikuje závislost na internetu

Otázky se týkají posledních 6 měsíců.

 

  • Máte pocit, že jste zaujetí internetem/hrou? (myšlenky na předchozí online aktivity nebo těšení se na další připojení/využití internetu)
  • Máte pocit, že musíte používat internet stále častěji, abyste dosáhli spokojenosti?
  • Snažili jste se již někdy kontrolovat, omezit nebo zastavit užívání internetu?
  • Máte pocit neklidu, náladovosti, deprese či podrážděnosti při pokusech omezit nebo zastavit používání internetu?
  • Máte pocit, že často zůstáváte on-line déle, než jste původně zamýšleli?
  • Riskoval jste někdy ztrátu či ohrožení významných vztahů, zaměstnání, vzdělání nebo profesních příležitostí, protože jste na internetu?
  • Už jste o délce připojení lhal rodině, kamarádům, terapeutům, nebo jste jinak zakrýval rozsah připojení k internetu?
  • Myslíte si, že často používáte internet jako způsob úniku od problémů nebo zmírnění nepříjemných nálad (např. pocity bezmocnosti, viny, úzkosti, deprese)?

Odpověď „ano“ na pět nebo více otázek, může znamenat, že trpíte závislostí na internetu.

(zdroj: K.Young, cit. 2010 www.netaddiction.com )

Ne každý zná svou hranici

Velmi snadno se může stát, že Ti hraní začne víc a víc ovlivňovat život. Myslíš jen na hru. Těšíš se domů, až sedneš k počítači a budeš pařit. Realita Ti připadá víc a víc šedivá a nudná, za to ve virtuálním světě se cítíš bezpečněji. Přijde Ti, že tento svět je zábavnější a nabízí více možností? Zapomínáš obvykle při pařbě na čas, jídlo nebo i spánek? Přes den jsi unavený a nesoustředěný, duchem stále ve hře? To jsou známky toho, že něco není úplně v pořádku.

Hra může pro člověka znamenat jakýsi únik od reality. Vnoření do hry může vyvolávat střet reality s virtualitou, kde se závislému může snížit schopnost tyto dva světy rozlišovat. Omezování interpersonálních vztahů a uzavírání se do virtuálního světa vede ke snížení sebevědomí, schopnosti navazovat a udržovat reálné kontakty. Dále pak je důležité věnovat pozornost agresivnímu chování ve hře, které může zapříčinit ztrátu empatie, desenzitizace a mnohdy i hostilní chování vůči násilí. Zejména v mladém věku/pubertě můžou tyto problémy být klíčové v pozdějších letech.

Neprohraj se!

Řeš svou situaci hned!

Zadávání i zpracování dotazu, který do poradny zašlete, je bezplatné. Po příchodu dotazu Vás evidujeme pod přezdívkou, kterou uvedete, nebo pod emailovou adresou. V textu Vás oslovujeme dle jména ve vašem dotazu, nebo dle uvedené přezdívky. Dotazy a odpovědi nejsou prezentovány na webu a jsou shromažďovány výhradně za účelem poskytování adiktologické péče a zprostředkování navazujících služeb. Přístup k nim mají pouze pracovníci poradny, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Dotazy a odpovědi jsou uchovávány v zabezpečeném PC a uzamčené kartotéce. Odesláním dotazu a naší následnou odpovědí souhlasíte s poskytováním péče a navazujete ústní smlouvu o poskytování služby. Poskytnutí jakýchkoliv osobních údajů je dobrovolné a  jejich platnost nebudeme nijak ověřovat. Jmenovité informace, které nám svěříte, jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez Vašeho souhlasu či bez Vašeho vědomí (jestliže je poradna povinna je poskytnout).

Nebo nás navštivte:

Poradna pro nelátkové závislosti
PREVENT 99 z. ú.
Novohradská 1452/1 (3. patro, dveře č. 303)
370 01 České Budějovice

Tel.: 720 960 314
Email: pnz@prevent99.cz

Možnost parkování je před budovou poradny.