Top
 

Kontakty

jirka_kores-01

Víš kdy a jak říct dost?

Poznej svojí hranici.

Cílem je být spokojený ve svém životě, poznat sám sebe a dokázat změnit co změnit chci.

Mgr. Jiří Koreš

vedoucí  Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT 99

Novohradská 1452/1

370 01 České Budějovice

 

Tel.: 776 432 767

e-mail: pnz@prevent99.cz

Promluvme si o tom, nenecháme Vás v tom samotné.

Prostřednictvím poradny můžete zadat anonymně jakýkoli dotaz týkající se nelátkových závislostí (gambling, sázení, hazard, závislost na PC atd.).

Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v zařízení PNZ Prevent 99.

Na stránce Chci někomu pomoci, se dozvíte jak se k závislému chovat, můžete se otestovat a zjistíte, co Vás čeká, pokud k nám přijdete osobně.

Odborným garantem poradny je Mgr. Jiří Koreš, vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti PREVENT99 z.ú.

 

Jak se zeptat?

V sekci Kontakty i na ostatních stránkách dole naleznete formulář, kam dotaz vepíšete. Uveďte i Vaši přezdívku či jméno. Dotaz formulujte jasně a pokud možno co nejkonkrétněji. Dotaz zodpovíme z pravidla do týdne, nejpozději do deseti dnů. Odpověď ani dotaz nikde nezveřejňujeme.

Všichni pracovníci se řídí Etickým kodexem pracovníků v adiktologii.

 

Kdo vám odpovídá?

 

 Mgr. Jiří Koreš – Adiktolog, psychoterapeut, sociální pracovník. V oblasti závislostí pracuje 16 let, nejprve v kontaktních centrech, poté hlavně jako terapeut a vedoucí doléčovacího centra. V posledních letech se intenzivně věnuje problematice hazardu a to zejména jako vedoucí Poradny pro nelátkové závislosti, kterou spoluzakládal. Je ženatý, má dvě dcery, zajímá se o literaturu, psaní a hudbu.

Bc. Dita Horáková – Adiktoložka, sociální a finanční poradkyně. V Poradně pro nelátkové závislosti pracuje od jejího založení, zaměřuje se na poradenství pro rodiny hráčů a finanční problematiku. Zároveň pracuje v Substitučním centru Prevent v oblasti poradenství. Baví ji hudba, filmy a humor.

 

Důležité informace:

Zadávání i zpracování dotazu, který do poradny zašlete, je anonymní. Po příchodu dotazu vás evidujeme pod přezdívkou, kterou uvedete, nebo pod emailovou adresou. V textu Vás oslovujeme dle jména ve vašem dotazu, nebo dle výše uvedeného. Dotazy a odpovědi nejsou prezentovány na webu a jsou shromažďovány výhradně za účelem poskytování adiktologické péče, zprostředkování navazujících služeb, přístup k nim mají pouze pracovníci poradny, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Uchovány v zabezpečeném PC a uzamčené kartotéce.

Odesláním dotazu a naší následnou odpovědí souhlasíte s poskytováním péče a navazujete ústní smlouvu o poskytování služby. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a můžete je kdykoli písemně odvolat. Jmenovité informace o uživateli jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu či bez jeho vědomí (jestliže je poradna povinna je poskytnout).

Nebo nás navštivte:

Poradna pro nelátkové závislosti

PREVENT 99 z.ú

Novohradská 1452/1,

370 01 České Budějovice

Tel: 720 960 314, 776 432 767

e-mail: pnz@prevent99.cz